Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.
Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

Správce: Hana Kliščová, IČ 60900318, provozovna Grand Pizza, Dvořákova 600, 564 01 Žamberk. Tel.: 601240727

Kontaktujte nás

Grand Pizza

Dvořákova 600

564 01 Žamberk

E: grand-pizza@seznam.cz

T: 465 613 612, 601 240 727.

Najdete nás